نمایش 7551 - 7560 از 7615
1393-08-07 11:03:34
1393-08-07 10:11:34
پیشکسوتان دوچرخه‌سواری همدان خوش درخشیدند
رده تیمی همدان چهارم یا هشتم کشور؟
در رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی پیشکسوتان کشور، موی‌سپیدان همدانی خوش درخشیدند.
1393-08-07 09:21:19
استقبال خانواده های همدانی از رشته سوارکاری رو به افزایش است
برقعی:
رئیس هیئت سوارکاری استان همدان گفت: استقبال خانواده های همدانی از رشته سوارکاری رو به رشد بوده و در حال حاضر بیش از 250 سوارکار در همدان فعالیت می کنند.
1393-08-06 11:17:48
دبیر هیئت تنیس روی میز استان همدان گفت: استقبال از رشته تنیس روی میز در استان همدان بسیار خوب است و بیش از 400 نفر در این رشته فعالیت می کنند.
1393-08-06 11:10:39

صفحه‌ها