تب‌های اولیه

تصویر admin97
برد استقلال و افزایش قیمت دلار
0% (0 رای)
برد پرسپولیس و افزایش قیمت دلار
0% (0 رای)
برد استقلال و کاهش قیمت دلار
0% (0 رای)
برد پرسپولیس و کاهش قیمت دلار
0% (0 رای)
تساوی
0% (0 رای)
تمام آرا: 0