نمایش 1 - 2 از 2
حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه امروز ماده مربوط به حقوق بازنشستگان پیش از موعد را حذف و در مورد ماده مربوط به کارکنان بازنشسته صنعت فولاد، رأی به بازگشت به لایحه دولت دادند. 10/22/1395 - 19:48
در روزهایی که بحث برای بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده در مجلس داغ است، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفته است. 10/07/1395 - 19:49
اشتراک در حقوق بازنشستگان