نمایش 1 - 1 از 1
اندروید گوشی را به روز رسانی کنیم یا نه؟ آیا لازم است نسخه فعلی اندروید خود را به روزرسانی رسانی کنیم؟ به عبارتی دیگر آیا باید همیشه آخرین نسخه اندروید را در گوشی خود داشته باشیم؟ 10/02/1395 - 09:36
اشتراک در بروز رسانیاندروید