نمایش 1 - 1 از 1
درس های زندگی که می توانیم از ورزش یاد بگیریم فعالیت بدنی اگر تداوم داشته باشد، تغییراتی در نگرش ورزشکار در زندگی ایجاد می‌کند و دریچه‌های جدیدی را برای او می‌گشاید. 10/02/1395 - 09:26
اشتراک در تجربیات ورزشی