نمایش 1 - 1 از 1
کاهش استرس با این مواد غذایی به گفته کارشناس مسئول تغذیه؛ نخستین توصیه برای کاهش استرس و فشار روانی در افراد، افزایش مصرف مایعات به‌طور منظم است، زیرا آب و مایعات در تنظیم سیستم عصبی نقش بسزایی دارند. 04/29/1397 - 08:13
اشتراک در فشار روانی