نمایش 1 - 1 از 1
روزه داری و کبد چرب!؟ بسیاری از روزه‌داران ازجمله بیماران مبتلا به کبد چرب، از تلخی دهان در طول روز گله دارند. 08/13/1397 - 10:39
اشتراک در روزه داران