نمایش 1 - 2 از 2
ثمری دیگر از همت عالی مردم انسان دوست و دوستداران محیط زیست شهر همدان درآمد حاصل از فروش درب بطری های اهدایی از طرف مردم فهیم همدان صرف خرید ویلچری برای نیازمند ضایعه نخایی شد ، به دلایل انسانی نام و هویت این مددجو پنهان خواهد ماند تا راه دست گیری به صورت پنهانی و به رسم امام مهربانی امام علی (ع) ادامه دار باشد. 10/22/1395 - 12:49
اشتراک در پاکیزگی