نمایش 1 - 1 از 1
یکی از نزدیکان باشگاه خبر داد؛ یکی از مطلعین باشگاه پرسپولیس از توافق با دو بمب نقل و انتقالات در شب گذشته خبر داد. 10/10/1395 - 12:35
اشتراک در شجاع خلیل زاده