نمایش 1 - 1 از 1
وعده های صد روزه ی دولت ، صد ساله می شود/ همدان 79 پروژه ورزشی نیمه کاره دارد پروژه هایی که به تاریخ سپرده شد: در کل کشور شاهد پروژه های نیمه کاره و رها شده ورزشی هستیم که بعضی از آن ها نمایشی برای تبلیغات انتخابات بودند و برخی دیگر به حال خود رها شدند . 10/08/1395 - 10:44
اشتراک در وعده های ورزشی