نمایش 1 - 2 از 2
اجرای تست های پیکر شناسی و استعدادیابی در همدان نفر از دانش آموزان دختر شهرک مدنی و مدرسه شهید لطفی اعتمادیه در استعداد یابی شهر همدان شرکت کردند و تیم استعدادیابی دکتر مجلسی تست های پیکر شناسی و استعدادیابی را برگزار کردند. 12/08/1395 - 08:50
عکس/ عاقبت دویدن در دمای 25- درجه در حاشیه مسابقات دوومیدانی در شهر کرسنویارسک روسیه، در دمای منفی 25 درجه. 10/20/1395 - 19:58
اشتراک در دوومیدانی