نمایش 1 - 3 از 3
این موبایل ها پس از شکستن خود به خود ترمیم می شوند! گوشی‌هایی هوشمند در آینده نزدیک با استفاه از فناوری جدید پلیمری تولید خواهد شد که در صورت شکسته شدن، مجددا به صورت خودبه خود ترمیم می‌شوند. 01/17/1396 - 21:37
ربات اینشتین رونمایی شد تهران - ایرنا - یک شرکت آمریکایی از ربات آموزشی جدید به نام پروفسور اینشتین رونمایی کرد که قادر است مانند پروفسور اینشتین راه برود و صحبت کند. 11/05/1395 - 08:26
اشتراک در فناوری