نمایش 1 - 1 از 1
حذف شدگان یارانه مشخص شدند در حالی که مردم در پایان هر ماه نگران حذف شدن از لیست دریافت یارانه هستند که وزیر کار خبر از ارسال پیامک برای قطع یارانه پردرآمدها و امکان اعتراض برای خانوارها داده که در ماه‌های آینده خانوارهایی که پیامک دریافت کنند از لیست حذف خواهند شد. 10/22/1395 - 19:43
اشتراک در وزیر کار