تب‌های اولیه

تصویر admin95
عالی
8% (3 رای)
خوب
11% (4 رای)
متوسط
27% (10 رای)
ضعیف
30% (11 رای)
خیلی ضعیف
24% (9 رای)
تمام آرا: 37