تب‌های اولیه

تصویر admin95
عالی
8% (3 رای)
خوب
11% (4 رای)
متوسط
26% (10 رای)
ضعیف
29% (11 رای)
خیلی ضعیف
26% (10 رای)
تمام آرا: 38