نمایش 1 - 3 از 3
رقابت های یونیورسیاد جهانی دانشجویان با قضاوت داور همدانی مسئول کمیته داوران همدان: مسئول کمیته داوران همدان از قضاوت داور بین المللی فوتبال استان در یونیورسیاد جهانی دانشجویان خبرداد. 04/08/1394 - 09:32
قضاوت داوران همدانی در هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتسال کشور دودیدار ازهفته پنجم لیگ دسته دوم فوتسال کشور را داوران همدانی قضاوت کردند. 03/09/1394 - 10:27
قضاوت داوران همدانی در لیگ برتر و دسته اول فوتبال کشور دبیر هیات فوتبال استان همدان گفت: چهار داور همدانی هفته بیست و چهارم لیگ برتر و هفته نوزدهم لیگ دسته یک فوتبال کشور را قضاوت می کنند. 01/18/1394 - 09:38
اشتراک در قضاوت