نمایش 1 - 2 از 2
داستان جالب و بسیار خواندنی درخت مشکلات نجار یک روز کاری دیگر را هم به پایان برد آخر هفته بود و تصمیم گرفت دوستی را برای صرف نوشیدنی به خانه اش دعوت کند. 09/24/1395 - 10:27
دختر دانش آموز صورتی زشت داشت. دندان‌هایی نامتناسب با گونه‌هایش، موهای کم پشت و رنگ چهره‌ای تیره… 07/04/1395 - 12:32
اشتراک در داستان کوتاه