نمایش 1 - 2 از 2
ورزشکاران بیشتر از کودکان و خردسالان در مواجه با ریزگردها در خطرند همدان ورزش به بهانه روز محیط زیست گزارش مى دهد: کارشناس ورزشی و مربی ورزشی گفت: ورزشکاران به ویژه ورزشکاران فعال در رشته های استقامتی بیشتر از کودکان و خردسالان در مواجه با پدیده ریزگردها در خطر هستند. 08/15/2019 - 10:13
تشویق کودکان به ورزش با انجام ورزش های کم برخورد کارشناس ورزشی همدان تاکید کرد: یکی از کارشناسان ورزشی همدان با اشاره به اینکه خطرناک ترین زمان برای شروع ورزش حرفه ای سنین زیر 14 سال است، گفت: اگر می خواهیم کودک خود را به ورزش تشویق نمایم باید به وی، ورزش های کم برخورد همانند بدمینتون، شنا و... را آموزش دهیم. 12/17/2018 - 07:40
اشتراک در کارشناس ورزشی