نمایش 21 - 30 از 173
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان: رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان بر ضرورت حمایت ویژه شهردار، از اجرای برنامه های فرهنگی در پیاده راه ها تاکید کرد. 05/07/1397 - 12:27
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان: رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان بر ضرورت حمایت ویژه شهردار، از اجرای برنامه های فرهنگی در پیاده راه ها تاکید کرد. 05/07/1397 - 12:26
رئیس شورای اسلامی شهر همدان در نشست با هیأت رئیسه دانشگاه بوعلی سینا: 05/07/1397 - 12:25
تاکید رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان: رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با تاکید بر ضرورت توجه به محتوا و اولویت های آموزشی در امر اطلاع رسانی مدیریت شهری گفت: شهرداری باید در کنار انجام وظایف روابط عمومی در حوزه اطلاع رسانی، از ظرفیت رسانه ها در این زمینه استفاده کند. 05/07/1397 - 12:24
سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان خبر داد: سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان از مصوبه رائه تخفیات ویژه عوارض صدور پروانه ساختمانی در مناطق توانمندسازی شهر خبر داد. 05/07/1397 - 12:23
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان: رئیس کمیسیون خدمات شهری حمل و نقل وترافیک شورای شهر همدان بر تسریع در اجرای طرح جداره سازی پیاده راه بوعلی تاکید کرد. 04/21/1397 - 11:01
تاکید رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان: رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان گفت: شهرداری ها باید متولی اجرای طرح سه شنبه های بدون خودرو باشند 04/19/1397 - 07:47
رئیس شورای اسلامی شهر همدان در صحن شورای شهر یزد: رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر همدان به همراه شهردار و سرمایه‌گذاران میدان میوه و تره‌بار جدید همدان به یزد در راستای تبادل اندیشه استفاده از تجربیات شهر یزد در اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و سرمایه‌گذاری سفرکردند. 04/12/1397 - 07:59
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان: رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان بر ضرورت فعال سازی فرهنگسراهای سطح شهر و استفاده بهینه از آنها تاکید کرد. 04/11/1397 - 10:57
تاکید رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان: رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل .و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر همدان خواستار تسریع راه‌اندازی مدیریت واحد در پیاده‌راه ها ه و آغاز جداره‌سازی پیاده‌راه بوعلی شد. 04/09/1397 - 13:24

صفحه‌ها

اشتراک در شورای شهر