8. آذر 1397 - 12:14   |   کد مطلب: 22771
یکی از استاتید دانشگاه تاکید کرد:
درمان بهتر سرطان سینه با انجام تمرینات ورزشی
درمان بهتر سرطان سینه با انجام تمرینات ورزشی
یک دکتر فیزیولوژی ورزشی معتقد است که انجام تمرینات ورزشی هوازی با شدت سبک تا متوسط به طور منظم در افراد نجات یافته از سرطان پستان نقش بسزایی در بهبودی این بیماری دارد

دکتر فرشاد غزالیان در گفت‌وگو با خبرنگار همدان ورزش، در پاسخ به این پرسش که چه نوع تمرین ورزشی به بیماران نجات یافته از سرطان پستان توصیه می شود؟ اظهار کرد: علی‌رغم پیشرفت روزافزون دانش پزشکی هنوز سرطان پستان یکی از بدخیم‌های کشنده است. آخرین گزارش‌های انجمن سرطان ایران نشان می‌دهد ۲۵درصداز کل سرطان‌ها را در زنان ایرانی، سرطان پستان تشکیل می‌دهد.

وی افزود: تقریبا از هر 10 زن ایرانی یک نفر احتمال ابتلا به این بیماری را خواهد داشت و زنان ایرانی حداقل یک دهه زودتر به این بیماری مبتلا می شوند. چاقی، اضافه وزن و بی تحرکی از جمله عوامل ایجاد کننده افزایش شاخص های التهابی (CRP،TNF-α ،IL-6) هستند، شاخص هایی که می توانند شانس ابتلا به سرطان پستان و بروز مجدد سرطان پستان در افراد نجات یافته را افزایش دهند.

غزالیان تصریح کرد: طبق پژوهش های انجام شده مشخص شد داشتن فعالیت بدنی مناسب می تواند در تعدیل و بهبود این شاخص ها نقش بسزایی داشته باشد، اما این مسئله که انجام چه نوع تمرین ورزشی در این گروه جمعیتی تاثیرگذار باشد، مورد سوال است. در پژوهشی که اخیرا انجام شد اثر دو نوع برنامه تمرینی تداومی و تناوبی بر روی نوار گردان بر شاخص های التهابیCRP، TNF-α ،IL-6 ، 23 زن یائسه‌ی نجات یافته از سرطان پستان مرحله I–IIIمورد بررسی قرار گرفت. آزمودنی ها دارای دامنه سنی 33 تا 49 سال،شاخص توده بدنی بالای 25بودند و حداقل مدت شش ماه از تکمیل موفقیت آمیز درمان ها در این افراد گذشته بود.افراد به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند؛ 9 نفر گروه تمرین تداومی بر روی نوار گردان، 8 نفر گروه تمرین تناوبی بر روی نوارگردان و6 نفر گروه کنترل. طول دوره تمرین در هر دو گروه هشت هفته و سه جلسه در هر هفته بود. برنامه تمرینی هر دو گروه در هر جلسه شامل 15 دقیقه گرم کردن، تمرین بر روی نوارگردان و 5 دقیقه سرد کردن بود.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در گروه تداومی، تمرین در هفته اول با مدت زمان 15 دقیقه و شدت 35% ضربان قلب هدف شروع و تدریجا و در طول مدت زمان 24 جلسه ،با توجه به توانایی آزمودنی ها در هفته هشتم به مدت 40 دقیقه و شدت 50 % ضربان قلب هدف افزایش یافت. در گروه تمرین تناوبی، تمرینات با مدت زمان 5×3 دقیقه ، 2 دقیقه استراحت در پایان هر5 دقیقه (ریکاوری فعال به صورت راه رفتن با سرعت 2 برروی نوارگردان ) و شدت 40% ضربان قلب هدف در هفته اول شروع و تدریجا و در طول مدت زمان 24 جلسه ،با توجه به توانایی آزمودنی ها به مدت 5×8 دقیقه ،1 دقیقه استراحت در پایان هر5 دقیقه و شدت 60 % ضربان قلب هدف در هفته هشتم افزایش یافت.

غزالیان خاطرنشان کرد: از گروه کنترل درخواست شد طی این مدت برنامه معمول خود را داشته باشند. پیش و پس از هشت هفته، شاخص های التهابی،شاخص¬های آنتروپومتریک (وزن بدن، شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به لگن)، درصد چربی بدن،توده چربی بدن و ظرفیت هوازی آزمودنی‌ها اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش پس از 24 جلسه تمرین هوازی تمایل به کاهش در شاخص های التهابی در گروهها ی تمرین (کاهش بیشترگروه تمرین تداومی) ،کاهش معنادار وزن بدن، شاخص توده بدن، درصد چربی بدن،توده چربی بدن،افزایش معنادار ظرفیت هوازی آزمودنی¬ها در هر دو گروه تمرین ورزشی نسبت به گروه کنترل را نشان داد(بهبود بیشتردر گروه تمرین تناوبی) و کاهش نسبت دور کمر به لگن به میزان مساوی در هر دو گروه تمرین را نشان داد و مشخص شد کاهش چربی احشایی و کاهش محیط دور شکم نسبت به کاهش وزن نقش با اهمیت تری در کاهش التهاب دارد.

وی در پایان توصیه کرد: انجام تمرینات ورزشی هوازی با شدت سبک تا متوسط به طور منظم در افراد نجات یافته از سرطان پستان با توجه با محدودیت این گروه جمعیتی در انجام تمرینات با شدت شدید می تواند در بهبود شاخص های التهابی ،شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی تاثیر گذار باشد.

انتهای پیام/

دیدگاه شما

آخرین اخبار