8. شهريور 1396 - 11:35   |   کد مطلب: 32293
یاد داشتی از کورش قپانوری؛
از نان خشک تا دشمنی با قلیان
از نان خشک تا  دشمنی با قلیان

 کورش قپانوری مربی فوتبال یاران کورش نهاوند در یادداشتی ورزشی آورد؛  از نان خشگ تا  دشمنی با قلیان  .!حاج مهدی کیانی بازیکن خوب تراکتور سازی در برنامه 90دیشب حضور داشت و در خصوص زندگی سخت ورزشی خود حرف هایی زد که می تواند برای جوانان فوتبال کشور مان درس های خوبی باشد از تلاش و ممارست مهدی کوچولو که گونی سیب زمینی را به سختی جابجا می کرد وحالا که بزرگ مرد فوتبال تبریز لقب گرفته .جوانی که شب ها با نان خشگ ضعف گرسنگی خود را برطرف می کرد و روزها در تمرینات با تکل هاوشوت هایش خود را به مربیان تحمیل می کرد امروز چه بخواهد و چه نخواهد الگوی بسیاری از جوانان کشور است.مهدی کیانی  مرد ساده دل و صمیمی فوتبال تراکتور نباید فراموش کندکه چ جایگاهی در جامعه دارد این که مهدی دشمن دود و قلیان است جای خوشحالی دارد و درکنار  صاف و صادق بودنش  نمره قبولی به فرزند ملوسان می دهدمهدی کیانی ،علیرضا بیرالوند و همه فوتبالیست هایی که ازصفر به صد رسیده اند باید  صدای خردشدن نان خشک ها رافراموش نکنند و گلوی خراش خورده با نان خشک های خود را با دود قلیان چرکین نکنند!!!...

دیدگاه شما

آخرین اخبار