6. اسفند 1394 - 8:23   |   کد مطلب: 26605
به همت معاونت جوانان جمعيت هلال احمر برگزار شد:
همايش امدادگران بشردوست محيط زيست
همايش امدادگران بشردوست محيط زيست
به همت معاونت جوانان جمعيت هلال احمر استان همدان و كانون دانشجويي دانشگاه بوعلي سينای این شهر، همايش امدادگران بشردوست محيط زيست برگزار گرديد.

به گزارش همدان ورزش ،دكتر كارخانه اي مدير عامل این جمعيت با اشاره به نگاه هاي مختلف زيستي، ‏ معرفتي ‏،اخلاقي ، بشر دوستانه و ... به محيط زيست، خاطر نشان كرد از منظرهاي مختلف مي توان از طبیعت ومحيط زيست لذت برد لذا ما بايدبرای به مخاطره نیافتادن این محیط، آنچه برای تفریح یازندگی مورد نياز ديگران مي باشد تا به محيط زيست آسيبي نرسانند فراهم نمائيم  که اگرغیراین باشد بشر براي تامين مايحتاج خود خواسته وناخواسته به محيط زيست آسيب مي رساند.

وي ،به گرم نمودن غذا و برپايي چادر توسط  مسافران وكساني كه از طبيعت استفاده می نمایند اشاره نمود و افزود وقتي امكانات در اختيار آنها نباشد براي گرم نمودن غذا بايد بوته ها را از بين ببرند يا براي برپايي چادر مجبور هستند درختان را قطع کنند پس برنامه ریزی و پيش بيني  نيازهای آنها مي تواند بسياري از اين آسيب ها را كاهش دهد .

مدير عامل جمعيت هلال احمر استان با اشاره به شعري از مولانا ،انسان را به ميوه اي تشبه نمود كه تا زماني كه نارس و كال است به درخت مي چسبد  و وقتي رسيد و قابل استفاده شد خود به خود از درخت جدا مي شود و به زمين مي افتد.

دكتر بهروز كارخانه اي اضافه كرد 85 كشور دنيا نيازمند كمك هاي بشر دوستانه هستند يعني مردمانش براي تامين آب و مواد غذايي خود دچار مشكل هستند كه همين مردمان برای ارتزاق مي توانند يكي از مخرب هاي محيط زيست باشند.

پس كمكهاي انساندوستانه ديگر كشور ها و امداگران  بشردوست محيط زيست مي تواند از تخريب زيست محیطی توسط اين كشورها بكاهد.

كارخانه اي گفت دفع نكردن صحیح تجهيزات و ضايعات بهداشتي و درماني مي تواند باعث بروز انواع بيماريها و آلودگي آب ها و ... شود كه توجه به محيط زيست در مرحله آمادگي مي تواند بسياري از اين مخاطرات را كاهش دهد.

وي به امدادگران بشر دوست پيشنهاد نمود مطالب مرتبط با كمكهاي بشر دوستي در زمينه محيط زيست را ترجمه نموده و در اختیار افراد بگذارند تا آنها آگاه شوند وبدانند با دور ريختن وسايل های بهداشتي ،درمانی و پانسمانها در زمان بحران به محيط زیست آسيب نرسانند و موجب بروز بحران ديگري نشوند.

مدير عامل جمعيت هلال احمر استان ،به بزرگترين فاجعه كنوني كه محيط زيست را به خطر انداخته اشاره نمود و افزود جنگ ،سلاح هاي شيميايي و استفاده از گازهاي خردل ، ساليان سال در يك محيط تاثير مي گذارند ومتاسفانه جزء مخرب هايي هستند كه آينده بشر را به خطرمی اندازند و ما بايد به حقوق بشر در زمان صلح و جنگ توجه نماييم و كرامت انساني را هم براي حال و هم براي نسل آينده حفظ كنيم.

كارخانه اي گفت هر انسان ساليانه 320 كيلو زباله توليد مي كند كه مي تواند زندگي روزمره ومحیط زیست را دچار مخاطراتي نمايد كه استراتژي 2020 هلال احمر، جلوگيري از اين مخاطرات مي باشد و در پايان كار صورت گرفته توسط امدادگران را منحصر به فرد و ويژه  توصيف نمود و گفت انجام كارهايي از اين قبيل مي تواند ما را در دستيابي به اهداف بشردوستانه هلال احمرياري نمايد.

 مریم پاك بين معاون جوانان جمعيت هلال احمر استان همدان نیزدرحاشیه این مراسم با اشاره به اهميت حفاظت از محيط زيست و برگزاري اين همايش خاطر نشان كرد مخاطرات محيط زيست نيز بايد همانند مخاطرات طبيعي ديگر پايش شوند تا از هر تهديدي كه در آينده ممكن است زندگي بشر را به خطر بیاندازد جلوگيري به عمل آيد.

پاك بين افزود همانگونه كه ما براي سلامت كنوني فرزندان خود نگران هستيم و آنها را به چشم پزشكي يا دندان پزشكي مي بريم و به صورت ساليانه آزمايش چكاب مي دهيم كه در آينده دچار مشكل نشوند بايد نگران نيازهاي اجتماعي و زيست محيطي آنها درآینده نيز باشيم و طوري با محيط زيست برخورد كنيم كه زندگي فرزندان و آيندگان تحت الشعاع قرار نگیرد و آنها براي ارتزاق و استفاده از طبيعت و برخورد از هواي پاك دچار مشكل نشوند.

معاون جوانان با اشاره به اينكه متاسفانه بسياري از مردم براي حفظ سلامت كنوني خود و فرزندانشان، سلامت زیستی همان فرزندان يا نسل آينده را به مخاطره مي اندازند، ياد آور شد براي اينكه يكروز به فرزندان خوش بگذرد كلي به محيط زيست آسيب مي زنيم لذا غافل ازآنیم که درهمان يكروز تفريح چيزهايي را از بين مي بريم يا دچار آسيب ميكنيم كه فرزندان در سالهاي آتي براي زنده ماندن به آنها نياز مبرم خواهند داشت  ودر كل مي توان گفت ما سلامت و آینده زيست محيطي آنها را فداي تفريح و خوش گذراني فعلي آنها مي نمائيم.

وي در پايان خواستار اطلاع رساني و آموزش درباره مخاطراتي شد كه امروز به دست خود بشر به وجود مي آيند و فرداي نسل همین بشر را دچار تهديد و مخاطره شديد مي كنند .

به گزارش روابط عمومي جمعيت هلال احمر استان همدان، دكتر كارخانه اي مدير عامل این جمعيت با اشاره به نگاه هاي مختلف زيستي، ‏ معرفتي ‏،اخلاقي ، بشر دوستانه و ... به محيط زيست، خاطر نشان كرد از منظرهاي مختلف مي توان از طبیعت ومحيط زيست لذت برد لذا ما بايدبرای به مخاطره نیافتادن این محیط، آنچه برای تفریح یازندگی مورد نياز ديگران مي باشد تا به محيط زيست آسيبي نرسانند فراهم نمائيم  که اگرغیراین باشد بشر براي تامين مايحتاج خود خواسته وناخواسته به محيط زيست آسيب مي رساند.

وي ،به گرم نمودن غذا و برپايي چادر توسط  مسافران وكساني كه از طبيعت استفاده می نمایند اشاره نمود و افزود وقتي امكانات در اختيار آنها نباشد براي گرم نمودن غذا بايد بوته ها را از بين ببرند يا براي برپايي چادر مجبور هستند درختان را قطع کنند پس برنامه ریزی و پيش بيني  نيازهای آنها مي تواند بسياري از اين آسيب ها را كاهش دهد .

مدير عامل جمعيت هلال احمر استان با اشاره به شعري از مولانا ،انسان را به ميوه اي تشبه نمود كه تا زماني كه نارس و كال است به درخت مي چسبد  و وقتي رسيد و قابل استفاده شد خود به خود از درخت جدا مي شود و به زمين مي افتد.

دكتر بهروز كارخانه اي اضافه كرد 85 كشور دنيا نيازمند كمك هاي بشر دوستانه هستند يعني مردمانش براي تامين آب و مواد غذايي خود دچار مشكل هستند كه همين مردمان برای ارتزاق مي توانند يكي از مخرب هاي محيط زيست باشند.

پس كمكهاي انساندوستانه ديگر كشور ها و امداگران  بشردوست محيط زيست مي تواند از تخريب زيست محیطی توسط اين كشورها بكاهد.

كارخانه اي گفت دفع نكردن صحیح تجهيزات و ضايعات بهداشتي و درماني مي تواند باعث بروز انواع بيماريها و آلودگي آب ها و ... شود كه توجه به محيط زيست در مرحله آمادگي مي تواند بسياري از اين مخاطرات را كاهش دهد.

وي به امدادگران بشر دوست پيشنهاد نمود مطالب مرتبط با كمكهاي بشر دوستي در زمينه محيط زيست را ترجمه نموده و در اختیار افراد بگذارند تا آنها آگاه شوند وبدانند با دور ريختن وسايل های بهداشتي ،درمانی و پانسمانها در زمان بحران به محيط زیست آسيب نرسانند و موجب بروز بحران ديگري نشوند.

مدير عامل جمعيت هلال احمر استان ،به بزرگترين فاجعه كنوني كه محيط زيست را به خطر انداخته اشاره نمود و افزود جنگ ،سلاح هاي شيميايي و استفاده از گازهاي خردل ، ساليان سال در يك محيط تاثير مي گذارند ومتاسفانه جزء مخرب هايي هستند كه آينده بشر را به خطرمی اندازند و ما بايد به حقوق بشر در زمان صلح و جنگ توجه نماييم و كرامت انساني را هم براي حال و هم براي نسل آينده حفظ كنيم.

كارخانه اي گفت هر انسان ساليانه 320 كيلو زباله توليد مي كند كه مي تواند زندگي روزمره ومحیط زیست را دچار مخاطراتي نمايد كه استراتژي 2020 هلال احمر، جلوگيري از اين مخاطرات مي باشد و در پايان كار صورت گرفته توسط امدادگران را منحصر به فرد و ويژه  توصيف نمود و گفت انجام كارهايي از اين قبيل مي تواند ما را در دستيابي به اهداف بشردوستانه هلال احمرياري نمايد.

 مریم پاك بين معاون جوانان جمعيت هلال احمر استان همدان نیزدرحاشیه این مراسم با اشاره به اهميت حفاظت از محيط زيست و برگزاري اين همايش خاطر نشان كرد مخاطرات محيط زيست نيز بايد همانند مخاطرات طبيعي ديگر پايش شوند تا از هر تهديدي كه در آينده ممكن است زندگي بشر را به خطر بیاندازد جلوگيري به عمل آيد.

پاك بين افزود همانگونه كه ما براي سلامت كنوني فرزندان خود نگران هستيم و آنها را به چشم پزشكي يا دندان پزشكي مي بريم و به صورت ساليانه آزمايش چكاب مي دهيم كه در آينده دچار مشكل نشوند بايد نگران نيازهاي اجتماعي و زيست محيطي آنها درآینده نيز باشيم و طوري با محيط زيست برخورد كنيم كه زندگي فرزندان و آيندگان تحت الشعاع قرار نگیرد و آنها براي ارتزاق و استفاده از طبيعت و برخورد از هواي پاك دچار مشكل نشوند.

معاون جوانان با اشاره به اينكه متاسفانه بسياري از مردم براي حفظ سلامت كنوني خود و فرزندانشان، سلامت زیستی همان فرزندان يا نسل آينده را به مخاطره مي اندازند، ياد آور شد براي اينكه يكروز به فرزندان خوش بگذرد كلي به محيط زيست آسيب مي زنيم لذا غافل ازآنیم که درهمان يكروز تفريح چيزهايي را از بين مي بريم يا دچار آسيب ميكنيم كه فرزندان در سالهاي آتي براي زنده ماندن به آنها نياز مبرم خواهند داشت  ودر كل مي توان گفت ما سلامت و آینده زيست محيطي آنها را فداي تفريح و خوش گذراني فعلي آنها مي نمائيم.

وي در پايان خواستار اطلاع رساني و آموزش درباره مخاطراتي شد كه امروز به دست خود بشر به وجود مي آيند و فرداي نسل همین بشر را دچار تهديد و مخاطره شديد مي كنند .

دیدگاه شما

آخرین اخبار