نظرخواهی

عملکرد دولت در حوزه ورزش و سلامت را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

 

http://hamedanvarzesh.ir/sites/default/files/ad118.gif

تبلیغ ورزشی

فوتبال

تغییرات کادرفنی تیم فوتبال پاس همدان در مقطع کنونی تاثیرگذار نیست
مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان:
مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه تغییرات کادرفنی تیم در مقطع کنونی تأثیرگذار نیست، گفت: با قاطعیت از سرمربی و کادرفنی خود حمایت می‌کنیم.